Svivkollen hyttefelt
Moderne hytter i eit naturleg landskap
Utvikla i samarbeid med Snøhetta, Dronninga landskap og Planhuset

Om prosjektet

«Visjonen for dette hyttefeltet er å legge til rette for utbygging med skånsomme inngrep i terrenget.

Det er spesielt utfordrende å etablere hytter i bratt terreng og samtidig begrense inngrepene.

Vi har derfor foreslått en regulering med to ulike hyttetyper, der den ene typen er et tårnhus spesielt egnet for  bratt terreng.

Snøhetta ønsker å bidra til å nye bærekraftige løsninger for hytteutbygging.

Vedtaket som ble gjort i kommunestyret er både utradisjonelt og et viktig skritt i riktig retning for å utforske denne muligheten.

Vår argumentasjon for øke høyden, er å sikre god fleksibilitet i løsningen da denne hyttetypen har redusert grunnflate.

Vi har nå fått gjennomslag for en løsning som kan etableres med 3 etasjer i høyden med  gavlen vendt mot dalen.

Vi har kalt hytta for stabburstype, som foreløpig er utviklet i form av modell og enkle 3d-skisser. Vi ønsker nå å utvikle denne hyttetypen videre, som en moderne fortolkning av den tradisjonelle typologien.

Med et redusert fotavtrykk i grunnplanet vil løsningen bli mere kompakt og dermed mere energieffektiv.  Videre vil skånsomhet i møte med det naturlige terrenget både gi opplevelsesmessige viktige kvaliteter til hele hyttefeltet, og samtidig redusere det totale CO2 avtrykket. Vi tror at hyttemarkedet er åpent for alternative løsninger, der utsikt og kontakt med naturen  er vesentlige kvaliteter som blir ivaretatt i hele hyttefeltet.»

Marianne Sætre,

Senior Architect, MNAL,

Snøhetta

svivkollen-full-size-high-res

img_0298

cof

Alt frå råtomter til nøkkelferdige hytter i eit moderne hyttefelt