Idylliske tomter med fantastisk utsikt i Telemark

Moderne hytter i eit naturleg landskap

Svivkollen hyttefelt AS tilbyr draumetomter i eit tradisjonelt landskap og moderne hytter tilpassa terrenget.
Svivkollen hyttefelt ligg idyllisk til på Naurak i Nissedal kommune I Telemark, på vestsida av Nisser. Frå hyttefeltet er det flott utsikt utover tuna på Naurak, Nisser og omkringliggande terreng og fjell.  

 

Kostnader

Pris for tomt med veg, vatn og kloakk fram til tomtegrensa kr 690.000,- til kr 890.000,-
Opparbeiding av tomt frå kr 150.000,- 

Etableringskostnader

Gebyr til kommunen:
• kr. 14 000 - oppmålingsgebyr
• kr. 525 - tinglysingsgebyr
• kr. 175 - gebyr for matrikkelbrev
• kr. 3000 - delingsgebyr
• kr. 12 100 - søknad om byggeløyve (normal sats)
• kr. 18 750 - tilkobling vann inkl. mva
• kr. 18 750 - tilkobling kloakk inkl. mva
• 2,5% av tomteprisen - dokumentavgift

Meir info. på www.nissedal.kommune.no

Oversikt over ledige hyttetomter

 Rød- Solgte tomter
Gul- Reservert
Grønn- Byggeklare

Ta gjerne kontakt for meir informasjon om tomtene!

Kontakt