Moderne berekraftige hytter tett på naturen i Nissedal

Svivkollen hyttefelt er eit lokalt tomte- og utbyggingsselskap i Nissedal. Vi står for berekraft og innovasjon. Vi leverer moderne hytter i eit naturleg landskap. Målet vårt er å ta vare på vegetasjonen og minimere inngrep i landskapet. Det gjer vi ved å tilpasse hyttene terrenget og ikkje omvendt.

Om oss og våre tenester

Svivkollen hyttefelt AS si hovedoppgåve er å lage og selje deg draumetomta, men vil og
• tilby bistand til planlegging/prosjektering av heile/delar av hytteprosjektet ditt og kan gje deg eit samla tilbod
• saman med samarbeidspartnarane våre tilby deg dei tenestane du treng for å få opp draumehytta på tomta di
• etablere infrastruktur for både sommar og vinteraktivitetar i samarbeid med andre utbyggerar i området
• Ha stort fokus på at reguleringsføresegnene vert fylgd 

Samarbeidspartnarar

Svivkollen hyttefelt AS samarbeidar med:

Snøhetta AS
-arkitekttenestar

Kronfjell AS
-salg, grunnarbeid og konsulent

Dronninga Landskap AS
-landskapsarkitekt

WP Eiendomsutvikling AS
- bygging av hytter for salg

Rindalshytter AS
-byggesett 

Planhuset AS
-arkitekt- og konsulent

Carl Erik Winther Larsen AS
- tømrar og snekkerarbeid